Back to products
Đông trùng hạ thảo Original price was: $290.00.Current price is: $250.00.

yến xào thiên nhiên 100g

$190.00$350.00

✅✅✅ yến xào thiên nhiên:100g =$350 tang 30g đông trùng hạ thảo

👉tặng 5 con Nấm đông trùng hạ thảo nhộng tầm

✅✅50g =$190 tặng 20g nấm đông trùng hạ thảo hoặc 3 đông trung hạ thảo nhộng tầm free ship

❤️ ✅✅✅Hoặc giảm giá 100g Yến =$350 con $300❤️❤️❤️

50g
100g
Mô tả

✅✅✅ yến xào thiên nhiên:100g =$350 tặng 30g đông trùng hạ thảo

👉tặng 5 con Nấm đông trùng hạ thảo nhộng tầm

✅✅50g =$190 tặng 20g nấm đông trùng hạ thảo hoặc 3 đông trung hạ thảo nhộng tầm free ship

❤️ ✅✅✅Hoặc giảm giá 100g Yến =$350 con $300❤️❤️❤️

Shipping & Delivery