✅Đặc biệt yogurt Yến

$8.00

👉✅Đặc biệt yogurt Yến $8 một hủ 4ou rất ngon (mua 10 tang 1)

Đặt biệt hàng đi kem chung với yogurt và yến chưng sẵn ship Riêng (tinh ship khác ) ✳️yến hũ, yến thố chưng sẵn 👉4ou =$20 mua 10 hủ tặng2 (ship$20)

👉8ou =$$36 mua 10 hủ tặng 2 hu (ship$20)

✳️yến sữa chua dẻo 👉4ou=$8mua 10 tặng 2hu $10 Khi đặt hàng nhiều hơn ship giảm 50%

Mô tả

👉✅Đặc biệt yogurt Yến $8 một hủ 4ou rất ngon (mua 10 tang 1)

Đặt biệt hàng đi kem chung với yogurt và yến chưng sẵn ship Riêng (tinh ship khác ) ✳️yến hũ, yến thố chưng sẵn 👉4ou =$20 mua 10 hủ tặng2 (ship$20)

👉8ou =$$36 mua 10 hủ tặng 2 hu (ship$20)

✳️yến sữa chua dẻo 👉4ou=$8mua 10 tặng 2hu $10 Khi đặt hàng nhiều hơn ship giảm 50%

 

Shipping & Delivery